SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Anvendelse

Efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Tønnesen A/S - herefter kaldet Tønnesen, og erhvervskøberen, herefter kaldet Køberen (B2B), og finder anvendelse i det omfang de ikke er ændret ved udtrykkelig, skriftlig aftale mellem parterne. Købers eventuelle egne forretnings- og/eller betalingsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af Tønnesen.

Tilbud og accept

Salgstilbud er gældende i 30 dage, hvorefter de anses for bortfaldet, med mindre andet er aftalt skriftligt. Tønnesen påtager sig ikke ansvar for fuldstændig overensstemmelse mellem eventuelle specifikationer i købers forespørgsel i forhold til specifikationer i Tønnesens tilbud og/eller ordrebekræftelse. Hvis der er uoverensstemmelser mellem forespørgslens specifikationer og tilbuddet/ordren, er ordrebekræftelsens specifikationer gældende. Alle oplysninger om vægt, specifikationer, tekniske data m.v., der måtte fremgå af kataloger, inter/intranetsider, cirkulærer m.v., er omtrentlige og vil kun være bindende for Tønnesen, såfremt tilbuddet eller aftalen direkte henviser til dem.

Prøver og beskrivelser

Prøver, billeder, tekniske beskrivelser o.l. vedr. Tønnesen varer, som før eller efter aftalens indgåelse, overlades til køber er Tønnesens ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde forelægges konkurrende virksomheder, medmindre Tønnesen skriftligt har accepteret dette.

Priser og betalingsbetingelser

Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, vil pris altid være at regne iflg. Tønnesens prisliste på leveringstidspunktet. Betalingsbetingelser er netto kontant, hvis andet ikke er skriftligt aftalt. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have hos Tønnesen fra andre handelsforhold, der ikke udspringer af samme ordrebekræftelse eller bestilling. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

Ved ordre under kr. 300,00 ex. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 ex moms.

Hos Tønnesen A/S kan man via vores shop på hjemmesiden betale med betalingskortene Dankort, Visa og Mastercard. Beløbet trækkes først fra kontoen, når varerne sendes fra Tønnesens lager. Kreditkortbetalinger lever op til alle sikkerhedskrav, idet kun Nets og Nordea Bank har adgang til data. Hverken Tønnesen eller andre uvedkommende har mulighed for at se de data, der udveksles ved køb. Hos Tønnesen er personlige kontaktoplysninger fortrolige og det garanteres, at ingen andre kan få adgang til dem. Se mere under GDPR.

Ved betaling senere end forfaldsdato betales rente 1% pr. mdr. fra fakturadato, dog minimum kr. 100,00. Såfremt betaling ikke finder sted senest på forfaldsdagen er Tønnesen berettiget til at beregne rykkergebyr med kr. 100,00 pr. udsendt rykkerskrivelse.

Levering/mængde

Ved levering af standardvarer vil minimum levering være Tønnesens til enhver tid gældende mængde for standard oplægning pr. rulle, pose etc. Leveringstiden er 1-3 hverdage, hvis varen er på lager, i den ønskede farve/variant. Tønnesen giver besked til kunden ved længere leveringstid. Tønnesen påtager sig ikke noget ansvar eller erstatning for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af leveringsforhindringer, vanskeligheder eller forsinkelser, herunder forsinkelser fra Tønnesens leverandører eller disses samhandelspartnere. Endvidere kan Tønnesen ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af force majeure, ildsvåde, strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter og naturkatastrofer. Denne opregning kan ikke anses for udtømmende, men omfatter alle forhold, der ikke direkte kan tilskrives Tønnesen og Tønnesens håndtering af ordren.

Tønnesen kan, i tilfælde af købers misligholdelse, vælge at hæve aftalen helt eller delvist og er berettiget til at foretage dækningssalg. Ethvert tab som Tønnesen måtte lide på grund af købers misligholdelse kan kræves erstattet hos køber.

Hvis varer bestilles på shoppen på hjemmesiden kan køber se hvad fragtbeløbet er for forsendelse af ordren i højre side af kassen. Forsendelse foretages via GLS eller Danske Fragtmænd, og gælder kun leveringer i Danmark, dog undtaget Grønland og Færøerne. Kontakt os hvis du ønsker levering til Grønland, Færøerne eller udlandet.

Anfordringsordre

Tønnesen forbeholder sig ret til at fremsende og fakturere varer tilhørende anfordringsordre ved slutning af bekræftet anfordrings datos udløb, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne inden anfordringsdatoen.

Annullering, ændring og returnering

Enhver ændring, annullering og returnering mv. kan kun ske efter skriftlig accept fra Tønnesen for at kunne gøres gældende af køber. Der beregnes et gebyr på kr. 250,00 ex. moms ved returnering af bestillingssvarende varer. Returnering er for købers egen regning og risiko.

Ejendomsforhold

Det købte forbliver Tønnesens ejendom indtil betaling har fundet sted.

Reklamationer over fejl og mangler

Det påhviler køberen straks efter modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse/test af de leverede varer. Såfremt en vare ikke er i overensstemmelse med faktura skal der ske skriftlig specificeret reklamation, evedlagt dokumentation. Enhver reklamation skal være modtaget hos Tønnesen senest 8 dage efter varens levering.

Enhver mulighed for reklamation over mangler, der ikke kunne afdækkes ved undersøgelse/test ved varens modtagelse, bortfalder 3 måneder efter at levering har fundet sted. Køber kan således ikke påberåbe sig fejl eller mangler ved varen efter denne tidsfrist. Reklamationsret i henhold til Dansk Lovgivning.

Returnering af en vare i forbindelse med en reklamation kan ikke ske uden forudgående skriftlig accept af Tønnesen.

Tønnesen er berettiget til, efter eget valg, enten at bytte den mangelfulde vare med en mangelfri, omarbejde/reparere varen eller efter Tønnesen valg på anden måde afhjælpe manglen.

Reklamationsretten fortabes ved videreforarbejdning til andet end nødvendige undersøgelser/test.

Erstatning ved fejl og mangler

Tønnesens erstatningspligt ved mangelfulde eller forsinkede leverancer kan ikke overstige det leveredes værdi.

For drifttab, avancetab eller andet indirekte tab (inkl. tab overfor 3. mand) som følge af leveringsforsinkelse er Tønnesen ikke ansvarlig.

Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser, der ikke kan bilægges parterne imellem, skal afgøres ved Københavns Byret ved anvendelse af dansk ret.

Cookies

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk, og bruges bla. til at huske hvilke varer du har lagt i indkøbskurven. En cookie fil kan ikke skade din computer, men bruges udelukkende til at give dig en bedre brugeroplevelse. Hos Tønnesen anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.