GDPR - Persondataforordningen

Oplysning om Persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med aftale og levering af varer fra Tønnesen A/S til B-to-B kunder.


  1. Generelt.

Gennem kundens aftale med Tønnesen A/S indsamles der personoplysninger om kontaktpersonen/virksomheden. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske Databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i Databeskyttelsesforordningen, og den nuværende persondatalov (samlet "gældende lovgivning"). Nedenfor kan læses om de informationer, der indsamles. Herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem der kan kontakte, hvis der er spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

  1. Personoplysninger

Tønnesen A/S beder om almindelige kontakt oplysninger, når man indgår aftale med os. Det er primært oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefon- og mobil telefonnummer, e-mail, visitkort information, eventuel fødselsdag eller jubilæum mv. Oplysninger vedrørende aktie- og/eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person, og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere kunden samt levere de services, kunden har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe aftale med Tønnesen A/S består. Køber man en service hos os, har vi brug for dine person oplysninger som dokumentation, indtil service er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på kontaktperson i virksomheden, i vores IT-system, eller i et fysisk register, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Personoplysninger vil som udgangspunkt, efter gældende regler, blive opbevaret hos os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører. Hvis aftalen med kontaktpersonen f.eks. er ophørt november 2017, og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysninger indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende kontaktpersonen blive slettet, eller fysiske papirer bliver makuleret.

2.3 Hvad bruger vi personoplysningerne til?

De personoplysninger vi indsamler om kontaktpersonen, i forbindelse med opfyldelse af en aftale, bruges først og fremmest til almindelig kunde-administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, der er indgået med Tønnesen A/S og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til trediepart. Imidlertid kan almindelige kontakt oplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Som kunde hos Tønnesen A/S har kunden ret til at få Tønnesen A/S bekræftelse på, om personoplysningerne vedrørende kontaktpersonen behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne. Kunden er tillige berettiget til at anmode om og modtage, personoplysninger om sig selv, som vi har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Kunden er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Kunden har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af Tønnesen A/S uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af personoplysninger

Kunden har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af Tønnesen A/s uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan kunde/kontaktpersonen ikke kræve at personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal personlige oplysninger opbevares fortroligt og sikkert. Vi gemmer de personlige oplysninger, som kunden afgiver, i vores IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til kundens rettigheder.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

  1. Kontakt

Hvis kunden ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om kontaktpersonen hos Tønnesen A/S, skal kunden/kontaktpersonen rette henvendelse til Karina Gottlieb på e-mail karina@b-toennesen.dk. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Er der registreret forkerte data, eller har kunden andre indsigelser, skal kunden rette henvendelse samme sted. Man har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om kunden/kontaktpersonen til virksomheden. Ønsker kunden/kontaktpersonen at klage over Tønnesen A/S behandling af sine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Telefon 3319 3200. E-mail: dt@datatilsynet.dk. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tønnesen A/S, Frydensbergvej 13, 3660 Stenløse. Telefon: 4712 5454

Sidst opdateret: April 2024