Sammen kan vi gøre en forskel

Som verden ser ud i dag, bruger vi alt for mange af Jordens ressourcer.


Men hvad kan jeg gøre?
Det er svært at ændre hele verdenen, men man kan starte med sig selv og sin virksomhed. Der er mange forskellige faktorer der spiller ind, når det kommer til vores overforbrug af Jordens ressourcer, én af dem er emballage og det er her vi starter.
I Danmark sender vi ca. 79 mio pakker om året. Til det bliver der brugt rigtig meget emballage. Trækker man de 2% pakker fra der bliver sendt af private og regner med at der i gennemsnit bliver brugt 50 gram emballage per sendte pakke, svarer det til 3870 tons emballage – hvilket er rigtig meget!.

Miljøvenlig Pakning er en sammenslutning af forskellige typer virksomheder, der alle har det til fælles, at de går op i at skåne miljøet og vores klodes begrænsede ressourcer. Det er individuelt fra virksomhed til virksomhed hvordan dette præcis gøres, men der er minimum én ting der går igen; og det er fokusset på at minimere den mængde af emballage der anvendes og dermed skåne miljøet på bedst mulig vis.

Hvad er MiljøvenligPakning
MiljøvenligPakning projektet er startet på baggrund af et samarbejde mellem flere virksomheder, der alle synes det er vigtigt at vi passer på klodens ressourcer. ALBE Emballage A/S og Dania Emballage, som står i spidsen for projektet, har mange års erfaring inden for rådgivning og salg af emballage og gør en ære ud af at rådgive om miljøvenlig emballering og pakning – deraf kommer visionen til dette projekt, nemlig at gøre en indsats for at alle virksomheder der pakker og sender varer, pakker med med omtanke for miljøet.

MiljøvenligPakning ønsker at samle så mange virksomheder som muligt, der alle deler samme omtanke for miljøet, for på den måde at kunne sprede budskabet samt kendskabet til den indvirkning emballage har på Jordens ressourcer.
Samtidig er tanken at vejlede virksomheder i hvordan de pakker miljøvenligt.

Hertil har vi udarbejdet et sæt råd og retningslinjer, som vi selvfølgelig forventer at alle virksomheder der er medlem af Miljøvenlig Pakning følger.
Nogle virksomheder følger alle rådene til punkt og prikke, andre virksomheder kun nogle og visse medlemmer er med for at sprede budskabet og støtte op om det gode projekt. Det vigtigste er at man som virksomhed gør noget aktivt for at skåne miljøet – også selvom det betyder at man altid “bare” kan vælge den letteste og billigste løsning.

RÅD TIL AT PAKKE MILJØVENLIGT
Der bruges minimal emballage hver gang det er muligt

Der bruges genanvendelig emballage

Der bruges emballage fremstillet af genbrugsmateriale

Der bruges emballage i høj kvalitet for at undgå ekstra emballage

Der bruges den mindst mulige papkasse

Der bruges miljøvenligt kassefyld til at udfylde papkassen med

Der printes en minimal mængde af pakkesedler, følgesedler mv.

Hvor meget emballage bliver der brugt?
Omregner man det danske årlige emballage forbrug (de 79 tons fratrukket de 2 %) til lidt mere håndgribelige størrelser, svarer det til følgende: 5304 danskeres gennemsnitlige, årlige strømforbrug. 100 millioner liter vand – svarende til alt det vand 2602 danskere i gennemsnit bruger om året. 65807 træer, svarende til 38 fodboldbaner fyldt med træer. Samt 477 fyldte skraldebiler, svarende til alt det affald som 550.000 danskere producerer om dagen. Håbet, og visionen bag Miljøvenlig Pakning, er at nedbringe denne mængde – ved at få virksomheder til følge de ovenstående råd.

Kunne vi få nedbragt ressourceforbruget med bare 10% ville det gøre en forskel, og spare 132 familiers strømforbrug, 10 millioner liter vand, 6580 træer og 47 fyldte skraldebiler.

Det har været en udfordring at beregne nogle helt præcise tal, da dataene ikke er tilgængelige eller ikke bliver indsamlet. Dog er der en masse data til rådighed, som gør at man kan udregne nogle forholdsvis præcise tal, og det er dem vi har benyttet os af. Uanset hvad er én ting er dog helt sikkert, og det er at vores emballageforbrug er én af de faktorer der tærer på klodens begrænsede ressourcer. Ved at begrænse den mængde kan du være med til at gøre en forskel.